समाज परिवर्तन गर्न लागेका कम्युनिष्ट पुरुषले जातीय समानताको खातिर आफूलाई पुजार सार्की कसरी बनाउछन् भन्ने कथा बताउनेछ ।